Col·laborem amb el projecte +Futur de La Unió

El projecte +Futur és un exercici de prospectiva promogut per La Unió, en col·laboració amb les entitats associades i amb la participació de diferents agents del sector, que té com a objectiu impulsar accions en l’àmbit sanitari i social que permetin a les organitzacions i els professionals avançar-se a les necessitats de futur i millorar, així, l’atenció a les persones. El treball realitzat fins ara en el marc d’aquest projecte ha permès identificar les tendències que afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys, definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències, així com apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

 

Col·aborem amb el projecte i amb aquest vídeo que van realitzar:

Consolidem el nostre sistema de gestió de qualitat basat en la ISO 9001: 2015

Sayoscarrera certifica el seu sistema de gestió de qualitat segons l’última certificació ISO 9001: 2015. Un any més aconseguim la certificació sense cap “no conformitat” ni “observació”, a més de rebre la felicitació dels auditors per tractar-se d’un sistema de gestió totalment consolidat i integrat.

Ja sumem 8 anys, amb un sistema de gestió certificat amb els requisits de la ISO9001.